obchodní společnost Jaroslav Štolfa

se sídlem U Havlíčkových Sadů 422/1, Praha 2

identifikační číslo: 62402099

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skolnimerch.cz

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR):

  1. Shromažďování a zpracování osobních údajů: Sbíráme pouze nezbytné osobní údaje potřebné pro zpracování Vaší objednávky a doručení zboží. Tyto údaje zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Sbíráme pouze tyto údaje, které jsou nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi jako zákazníkem.

  2. Legitimní zájem: Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu poskytnout Vám naše služby a doručit Vám objednané zboží. Vaše osobní údaje nebudeme používat pro žádné jiné účely, pokud nemáme vaší výslovný souhlas nebo není to povoleno zákony platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

  3. Uchovávání a ochrana osobních údajů: Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k plnění naší smlouvy s vámi a dodržování platných zákonů. Učiníme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo zneužitím.

  4. Sdílení osobních údajů: Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi (např. doručovací služby). Veškeré sdílení osobních údajů bude prováděno v souladu se zákony platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

  5. Práva subjektu údajů: Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, na omezení zpracování, na výmaz Vašich osobních údajů, na přenositelnost údajů, na námitku proti zpracování a na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud chcete využít tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktu uvedeného na našem e-shopu.

  6. Kontakt na zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů: Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva jako subjekt údajů, kontaktujte naši zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: skola@4321.cz.

  7. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vaše objednávka a souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů je vyžadován před dokončením nákupu na našem e-shopu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, pokud si to budete přát.

  8. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, můžeme Vám zasílat informace o našich nových produktech, akcích nebo speciálních nabídkách. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho kontaktu uvedeného na našem e-shopu.

  9. Oznámení o porušení ochrany osobních údajů: V případě, že dojde k porušení ochrany Vašich osobních údajů, které může mít významný dopad na Vaše práva a svobody, budeme Vás neprodleně informovat o tomto porušení a přijmeme veškerá nezbytná opatření pro minimalizaci možných negativních důsledků.

  10. Platnost zásad ochrany osobních údajů: Tato zásady ochrany osobních údajů platí od data, kdy jste se stali naším zákazníkem, až do doby, kdy ji odvoláte, nebo do doby, kdy ji nahradíme novými zásadami.

Žádná položka